Chuyên mục: Cảm Nhận

Phạm Hồng Thanh Là Ai ?

“Chăm sóc sức khỏe từ hôm nay –  cuộc sống tươi sáng hơn vào ngày mai !” Xin tự giới thiệu: Tôi là Phạm Hồng Thanh. Tại sao tôi lại nói ra câu nói này? Bởi bản thân tôi từ thuở bé đã phải sống chung với bệnh tật. …
CLOSE
CLOSE